Downloads

Select Toggle Title Date
pdf 2024PR75 ( pdf, 632 KB ) (145 download) Popular
document Attestation Form Ministry of Foreign Affairs ( docx, 139 KB ) (1502 download) Popular
document Citizenship application form ( doc, 63 KB ) (397 download) Popular
document Consent for visa facilitation ( docx, 18 KB ) (1317 download) Popular
pdf Dhivehi citizenship eligility criterea ( pdf, 312 KB ) (352 download) Popular
pdf Foreign Service Job application form ( pdf, 89 KB ) (212 download) Popular
pdf Reference Letter Sample ( pdf, 350 KB ) (109 download) Popular
pdf Service charter ministry of foreign affairs ( pdf, 205 KB ) (448 download) Popular
pdf Statement by the Government of Maldives ( pdf, 67 KB ) (2545 download) Popular
pdf Visa facilitation form ( pdf, 160 KB ) (1477 download) Popular
document Visa facilitation Form Ministry of Foreign Affairs ( docx, 37 KB ) (1535 download) Popular

މިނިސްޓްރީ އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒް,މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ،20077 |ފޯން ނަންބަރު: 3323400-00960 | ހޮޓްލައިން: 7983400-00960