Downloads

Select Toggle Title Date
document Attestation Form Ministry of Foreign Affairs ( docx, 139 KB ) (385 download) Popular
document Citizenship application form ( doc, 63 KB ) (116 download) Popular
document Consent for visa facilitation ( docx, 18 KB ) (380 download) Popular
pdf Dhivehi citizenship eligility criterea ( pdf, 312 KB ) (107 download) Popular
pdf Service charter ministry of foreign affairs ( pdf, 205 KB ) (101 download) Popular
pdf Visa facilitation form ( pdf, 160 KB ) (421 download) Popular
document Visa facilitation Form Ministry of Foreign Affairs ( docx, 37 KB ) (382 download) Popular

މިނިސްޓްރީ އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒް,މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ،20077 |ފޯން ނަންބަރު: 3323400-00960 | ހޮޓްލައިން: 7983400-00960