Select Toggle Title Date
pdf A2 Sheet - Deputy Desk Officer (MPS3) - 16 August 2023 ( pdf, 410 KB ) (2158 download) Popular
pdf A2 Sheet - Deputy Desk Officer (MPS3) - Revised ( pdf, 462 KB ) (2095 download) Popular
pdf Deputy Executive Secretary for Partnerships and Coordination, ESCAP ( pdf, 1.98 MB ) (450 download) Popular
pdf Deputy Executive Secretary for Programme, ESCAP ( pdf, 1.69 MB ) (514 download) Popular
pdf Director (MPS9) Information, Communication & Technology Department ( pdf, 418 KB ) (263 download) Popular
pdf Director, MPS9 (Contract) Marksheet - 30 January 2024 ( pdf, 443 KB ) (373 download) Popular
pdf Foreign service job appplication form ( pdf, 89 KB ) (2251 download) Popular
document Foreign service job appplication form ( docx, 48 KB ) (2546 download) Popular
pdf Legal Counsel (MPS10) ( pdf, 414 KB ) (316 download) Popular
pdf Marksheet - Communications Director ( pdf, 355 KB ) (307 download) Popular
pdf Marksheet - Deputy Desk Officer (MPS3) ( pdf, 456 KB ) (926 download) Popular
pdf Marksheet - Deputy Desk Officer (MPS3) ( pdf, 1.63 MB ) (711 download) Popular
pdf Marksheet - Director, MPS9 [Legal Affairs Department] ( pdf, 330 KB ) (524 download) Popular
pdf Marksheet - Legal Counsel (MPS10) ( pdf, 355 KB ) (938 download) Popular
pdf Marksheet - Senior Desk Officer (ICT) ( pdf, 355 KB ) (914 download) Popular
pdf Marksheet Deputy Desk Officer (MPS3) - 03 October 2023 ( pdf, 425 KB ) (1762 download) Popular
pdf Marksheet Deputy Desk Officer (MPS3) - 31 October 2023 ( pdf, 502 KB ) (1596 download) Popular
pdf Screening Sheet Deputy Desk Officer (MPS3) ( pdf, 233 KB ) (2366 download) Popular
pdf Screening Sheet Deputy Desk Officer (MPS3) ( pdf, 253 KB ) (1897 download) Popular
pdf Screening Sheet Legal Counsel (MPS10) ( pdf, 226 KB ) (1790 download) Popular

މިނިސްޓްރީ އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒް,މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ،20077 |ފޯން ނަންބަރު: 3323400-00960 | ހޮޓްލައިން: 7983400-00960